Từ 01-01-2020: Cấm xúi giục người khác uống rượu, bia !

Vừa qua, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức hợp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng chống tác hại của rư.ợ.u bja năm 2019.

Luật Phòng chống tác hại của rư.ợ.u, bja 2019 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ hợp thứ 7 khóa XIV và có hiệu lực ngày 01-01-2020.

Điều 5 của luật này quy định đưa ra 13 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có:

– Cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rư.ợ.u, bja.

– Cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rư.ợ.u, bja; bán, cung cấp, khuyến mại rư.ợ.u, bja cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao động chưa đủ 18 tuổi tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, mua, bán rư.ợ.u, bja.

– Cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rư.ợ.u, bja trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

– Đặc biệt, để pháp phòng ngừa tai nạ..n giao thông liên quan đến sử dụng rư.ợ.u, bja, Luật quy định cấm tiệt người điều khiển phương tiện giao thông không uống rư.ợ.u, bja trước và trong khi tham gia giao thông.

Đồng thời, Luật Phòng, chống tác hại của rư.ợ.u, bja quy định người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải phải có trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rư.ợ.u, bja ngay trước và trong khi tham giao thông.

Việc ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rư.ợ.u, bja được xem là biện pháp cấp thiết để góp phần hạn chế ảnh hưởng tiêu cực do tác hại của rư.ợ.u, bja gây ra đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội; bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước

Nguồn: baomoi.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vị trí google Map
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat Zalo